Rissanzeige mit Fluxa HRS

 

P7210681

 

Kontrola trhlin

Správné řešení

Společnost HFP je také známá kontrolou trhlin Magnetoskopické zkoušky umožňují zjistit povrchové vady nebo poškození povrchu s maximální možnou přesností.

Nároky zákazníků vyžadující maximální možnou míru kvality a bezpečnosti splní společnost HFP v souladu s požadovanými předpisy na provádění zkoušek.

Při zmagnetizování feromagnetického materiálu probíhají magnetické siločáry médiem s nejlepší magnetickou vodivostí, protože vyhledávají cestu nejmenšího odporu. Pokud magnetické siločáry dospějí k části se zhoršenou magnetickou vodivostí, jako jsou trhliny, díky zvýšenému magnetickému odporu se změní tok siločár. Ten vytvoří na povrchu rozptýlený tok, který způsobí nahromadění feromagnetických částic, díky čemuž dojde ke zvýraznění povrchových vad.

Při magnetické zkoušce se na povrch zkušebního kusu nanáší magnetizovatelné částice. Částice se orientují ve vytvořeném magnetickém poli přes rozptylová pole podél tvaru trhliny. Magnetizovatelné částice jsou opticky zvýrazněny aplikovanými barvivy, díky čemuž se zviditelní.

 


Stručně a jasně

  • Magnetická prášková metoda, průměr 500 x délka 1 000 mm
  • Výroba prototypů a výroba malých, středních a velkých sérií
  • Naše silná stránka: krátké výrobní lhůty, rychlé zpracování nabídky, stabilita výrobního procesu, na požadavek vypracujeme protokoly o zkouškách nebo výrobním procesu, naše flexibilita umožňuje „expresní dodávky“!

 


Drehen

Soustružení

VÍCE INFORMACÍ

Fräsen

Frézování

VÍCE INFORMACÍ

Verzahnen

Ozubení

VÍCE INFORMACÍ

Schleifen

Broušení

VÍCE INFORMACÍ

Mess- und Prüftechnik

Měřicí a kontrolní technika

VÍCE INFORMACÍ

Sägen

Řezání

VÍCE INFORMACÍ

Montage

Montáž

VÍCE INFORMACÍ

Risse prüfen

Kontrola trhlin

VÍCE INFORMACÍ

Oberflächenbehandlung

Povrchová úprava

VÍCE INFORMACÍ

Schweißen

Svařování

VÍCE INFORMACÍ

Wuchten

Vyvažování

VÍCE INFORMACÍ

HimmelFreundPointner
Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH

Gunskirchenerstraße 19, 4600 Wels

Tel:     +43 7242 / 2790-0

Fax:     DW-9100

Mail:    info(at)hfp-cnc.com

Logo rund HFP weiss 300 transparent

Suche